Skip to content Skip to navigation

Sample Contracts in English

Updated on 24 August 2017:

Tööleping / Employment contract
Ametijuhend / Job description
Äri- ja tootmissaladus / Agreement on the obligation to maintain the confidentiality of trade and business secrets
Kaugtöö ja paindliku tööaja kokkulepe / Telework and flexible working hours agreement
Konkurentsipiirangu kokkulepe / Non-compete agreement
Tausta-uuringu teostamise nõusolek / Consent to perform a background check 
Töökorralduse reeglid / Rules of Work Organization
Varalise vastutuse kokkulepe / Agreement on proprietary liability
Ületunnitöö kokkulepe / Overtime work agreement
Üürileping / residential rental agreement