Tööandjale

Töötame Eesti ettevõtete heaks, aidates leida ja hoida puuduolevaid erakordsete oskustega inimesi kogu maailmast.

Talendi leidmine

Avalda oma töökuulutused workinestonia.com lehel

talent

Osale värbamiskampaaniates

Korraldame üleilmseid värbamiskampaaniaid, et aidata Eesti firmadel leida uusi töötajaid välismaalt. Planeerime kõiki kampaaniaid tööandjatega koos vastavalt nende hetkevajadustele ja -huvidele. Vaata näiteks videokokkuvõtet meie viimasest kampaaniast Career Hunt Tallinn.

Kui soovid osaleda järgmistes värbamiskampaaniates, võta meiega ühendust.

contact us

Reklaammaterjalid

Need turundusmaterjalid on mõeldud kasutamiseks kõigile, kelle ülesanne on tutvustada ja reklaamida Eestis töötamise võimalusi. Kõik need turundusmaterjalid on tasuta kasutamiseks ja jagamiseks kõigiga, kes Eestis töötamist tutvustavad ja tunnevad huvi Eestis töötamise vastu.

Siit leiad Eesti müügiargumendid, videod, riikide tööjõuturu raportid, pildid jms.

see toolkit

Osale meie ühisstendiga väliskonverentsidel

Tulenevalt globaalsest Covid-19 pandeemiast on paljud konverentsid tühistatud või edasi lükatud. Uuendamine infot koheselt peale eriolukorra lõppu.

Tutvustame Eestis töötamise võimalusi erinevatel suurtel rahvusvahelistel IT-konverentsidel üle maailma. Külastame neid konverentse alati koos Eesti tööandjatega. Näiteks 2019. aasta lõpus osalesid meie Work in Estonia ühisstendiga Läti suurimal IT-konverentsil Devternity neli Eesti tööandjat (Proekspert, Microsoft, Devtailor ja Genius Sports).

Ühise Eesti stendiga IT-konverentsil osaledes saad vähema ajakuluga ja efektiivsemalt luua kontakti sadade tippspetsialistidega välismaal ning tugevdada oma tööandja brändi.

2020. aastal kaalume Eesti ühisstendiga osalemist nendel konverentsidel :
 1. DevConf Belo Horizonte, 16.-18. aprill, Brasiilias (edasilükatud)
 2. Devoxx UK, 13.-15. mai, Londonis (edasilükatud)
 3. DevConf Poland, 23.-25. september, Krakowis (TBC)
 4. Build Stuff Lithuania, 11.-15. november, Vilniuses (TBC)
 5. Build Stuff Ukraine, 16.-18. november, Kiievis (TBC)
 6. DevTernity Riga, 3.-4. detsember, Lätis (TBC)
illustrator
avatar
Join us!

Join our joint stand and contact Triin Visnapuu-Sepp for more information:

triin.visnapuu-sepp@eas.ee

Välistudengid

EURES

EURES Eesti aitab Eesti ettevõtetel leida töötajaid teistest Euroopa riikidest (sh Norra, Lichtestein, Šveits ja Island). Võta ühendust kohaliku EURESe nõustajaga, et saada teada, milliseid teenuseid nad saavad Sulle pakkuda.

SEE MORE
“Finestmedia on Work in Estoniaga koostööd teinud juba mitme värbamiskampaania raames (nt Career Hunt Tallinn). Suur abi on olnud välistalentide leidmisel, seda eriti keerukatele IT positsioonidele, kus kohalik turg kipub kitsaks jääma. Work in Estonia tiim on alati olnud äärmiselt abivalmis ning kindlasti teeme koostööd ka tulevikus.”
Mare Aasma
Recruiter, Finestmedia
“Kindlasti soovitan Work in Estonia meeskonda teistele ettevõtetele, eriti nendele, kelle jaoks on oluline leida endale töötajaid kolmandate riikide kodanike seast. ”
Vladimir Šaroi
Personalijuht, Saku Metall AS
“Work in Estonia on toetanud meid välisvärbamistega - aidanud leida viise, kuidas välismaalaste Eestisse tulek võimalikult valutuks teha ning aidanud nõu ja jõuga Eesti elu puudutavates küsimustes. Work in Estonia tiim on alati täis särtsu ja teotahet. Kõik, kellega oleme kokku puutunud, on alati olnud sõbralikud, professionaalsed ning tulemustele orienteeritud. Äärmiselt lihtne on olnud koostööd teha. Soovitame koostööd kõigile ettevõttetele, kel on vajadus välismaalt värvata või aidata välismaalastel Eestisse kolida. ”
Ene Krinpus
HR manager, Magnetic MRO
“Proekspert on käinud koos Work in Estoniaga erinevatel tehnoloogiakonverentsidel välismaal. Olen alati imetlenud Work in Estonia professionaalsust ja head organiseerimisvõimet antud üritustel - korraldustiim on olnud väga põhjalik ning toonud välja uusi ideid, kuidas konverentsidel Eestit ja ettevõtteid esindada. Samuti kiidan Work in Estonia turundusalaseid oskusi - kampaaniad on väga huvitavad ja loomingulised.
Kindlasti soovitan koostööd - Work in Estonia panus on olnud meie jaoks väga oluline ja aidanud meil ettevõtet turundada ning aidanud ka välismaalaste värbamisel ja relokeerumisel.”
Grete Tammlo
Technical Talent Recruiter, Proekspert
“Oleme Work in Estoniaga teinud kööstööd mitme erineva ürituse näol ja oleme väga rahule jäänud. Koostöö on avanud uusi võimalusi jõudmaks potentisaalsete töötajateni. Work in Estonia meeskond on lahendustele orienteeritud ja positiivsed suhtlejad, mis teeb neist väga hea koostööpartneri.”
Maris Pihle
Talent Acquisition Specialist, Genius Sports
“Work in Estonia on Eesti Kaubandus-Tööstuskoja hea partner. Viimastel hooaegadel oleme koos organiseerinud välismaalaste värbamise teemalisi üritusi. Need üritused võimaldavad omavahel kogemusi jagada personalispetsialistidel, kelle igapäevatöö on seotud välismaa ekspertide Eestisse ja siinsetesse firmadesse meelitamisega. Üritustesarja jooksul oleme märganud, et välismaalt talente värbavate firmade arv on kasvamas ning kogemuste jagamine on kasu toonud. Work in Estonia on parim näide avaliku sektori algatusest, mis aitab firmasid nende põhitegevuses. Nende meeskond on väga professionaalne ja innukas – on olnud rõõm koos töötada.”
Piret Potisepp
Teenuste Direktor, Eesti ja Kaubandus- ja Tööstuskoda
Piret Potisepp

Alusta välisvärbamisega

Personaalne konsultatsioon

Võta meiega ühendust, et leppida kokku silmast silma personaalne kohtumine meie välisvärbamise konsultandiga, kes aitab Sul teha esimesi välisvärbamise samme. Ideaalne neile, kes alles alustavad välisvärbamisega.

Välisvärbamise meelespea

Vaata meie välisvärbamise meelespead, et näha kõike, mida pead teadma enne välismaalt spetsialistide värbama hakkamist.

see checklist

Interaktiivne välisvärbamise teekond

Kasuta meie uut interkatiivset töövahendit, mis lihtsustab välismaalase värbamise protsessist arusaamist. Leht on eelkõige suunatud Eesti tööandjatele, kuid seda võivad kasutada ka muud värbamisprotsessis osalevad osapooled.

Küsimustele vastates on võimalik samm-sammult jälgida, milliseid nõudeid tuleb välisspetsialisti värbamiseks täita ning millistesse asutustesse selleks pöörduma peab. Teekonna lõpus saad genereerida PDF-versiooni läbitud teekonna kokkuvõttest või jagada seda e-posti teel.

steps

Saadaval kolmes keeles: eesti, inglise ja vene keeles.

Antud leht on valminud Balti Uuringute Instituut (IBS) ning Work In Estonia koostööna, Politsei- ja Piirivalveameti abil.

Go to roadmap

Näidislepingud inglise keeles

Oleme koos juristidega valmistanud ette ingliskeelsed näidisdokumendid, et välismaalase tööle vormistamine ja tema juriidilised toimingud Eestis läheks lihtsamini.

Updated on 24 August 2017.
Tööleping Äri- ja tootmissaladus Konkurentsipiirangu kokkulepe Töökorralduse reeglid Ületunnitöö kokkulepe

Eesti Rahvusvaheline maja

Eesti Rahvusvaheline maja on välisspetsialistidele ja neid tööle võtvatele tööandjatele ning Eestisse tagasipöördujatele suunatud teenuskeskus riigi ja omavalitsusega suhtlemiseks, nõustamisteenuste saamiseks ning kontaktvõrgustiku loomiseks.

Avasime Rahvusvahelise maja novembris 2018.

Aadress: Valukoja 8, Ülemiste City, Tallinn. Palun broneeringe aeg veebis.

Teenused tööandjatele:
 • Töötaja ümberasumise toetamine (30 min)
 • Migratsiooninõustamine ettevõttele (30 min)
 • Töötaja kohanemine (lasteaed, kool, tervis, transport, kultuur ja vaba aeg) (45 min)
Teenused välisspetsialistidele:
 • Elukoha registreerimine Tallinnas (30 min)
 • Ettevõtlusnõustamine (45 min)
 • Karjäärinõustamine (45 min)
 • Isikukoodi taotlemine (30 min)
 • Migratsiooninõustamine välismaalasele või tagasipöördujale (30 min)
 • Elukondlik nõustamine (45 min)
check & book services online

Relocation Guide

Et aidata kõigil välismaalastel Eesti ellu muretult sisse elada, oleme loonud mugava käsiraamatu “Relocation Guide to Estonia”. Käsiraamat katab Eestisse ümberasumisega seonduvaid kõige olulisemaid teemasid: näiteks elukoha leidmine, haridus, transport, tervishoid, maksud ja palju muud. Relocation Guide on saadaval inglise ja vene keeles ning nii online- kui trükiversioonina.

Kui soovid trükitud Relocation Guide käsiraamatuid oma kontoris jagada, palun kirjuta info@workinestonia.com 

relocation guide estonia how to work in estonia
go to relocation guide

Kohanemisprogramm

Kohanemisprogramm pakub välismaalastele sissejuhatust Eesti ellu, vastates paljudele olulistele küsimustele. Programm koosneb kaheksast eri moodulist, seehulgas A1 taseme keeleõppe moodulist.
Kohanemisprogrammis osalemine on tasuta.
welcoming
See more

Eesti keele õpingute korraldamise tugi ja nõustamine

Integratsiooni Sihtasutus aitab tööandjatel planeerida Eesti keele õpinguid, sh leida õpetajaid. Lisaks on Integratsiooni Sihtasutuse asutatud eesti keele majade toel võimalik välismaalastel õppida eesti keelt paljudel erinevatel viisidel: kursustel, keelekohvikutes, tandemõppes ja ka e-õppes.
See more

3000-eurone toetus

Koos ettevõtetega välja töötatud välisvärbamise toetus lubab Eestis tegutsevatel firmadel küsida 3000-eurost tuge Eestis puudu olevate tippseptsialistide värbamiseks teistest riikidest. Toetust saab taotleda:

 • IKT asjatundjate
 • loodus- ja tehnikateaduste asjatundjate värbamiskulude katteks.

Toetuse saamiseks on vajalik tõestada tippspetsialisti töötamine ettevõttes, kuid eraldi kuludokumentide esitamine pole vajalik.

See more
grant

Osale välisvärbamise kohtumistel

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda koostöös Work in Estoniaga jagab ettevõtete kogemusi välisvärbamisel. Iga kuu külastame üht ettevõtet, kes värbab välisriigist ning jagame kogemusi ja innustame neid, kes veel pole välismaalt töötajaid otsinud, kuid on seda kaalumas. Võibolla peitub just seal Sinu lahendus ettevõtte tööjõupuudusele? Oodatud on ettevõtete juhid ja personalitöötajad.

Vaata järgmisi toimuvaid üritusi meie Facebooki lehelt.

See events
video pipedrive välisvärbamine foreign recruitment work in estonia meetup
“Finestmedia on Work in Estoniaga koostööd teinud juba mitme värbamiskampaania raames (nt Career Hunt Tallinn). Suur abi on olnud välistalentide leidmisel, seda eriti keerukatele IT positsioonidele, kus kohalik turg kipub kitsaks jääma. Work in Estonia tiim on alati olnud äärmiselt abivalmis ning kindlasti teeme koostööd ka tulevikus.”
Mare Aasma
Recruiter, Finestmedia
“Kindlasti soovitan Work in Estonia meeskonda teistele ettevõtetele, eriti nendele, kelle jaoks on oluline leida endale töötajaid kolmandate riikide kodanike seast. ”
Vladimir Šaroi
Personalijuht, Saku Metall AS
“Work in Estonia on toetanud meid välisvärbamistega - aidanud leida viise, kuidas välismaalaste Eestisse tulek võimalikult valutuks teha ning aidanud nõu ja jõuga Eesti elu puudutavates küsimustes. Work in Estonia tiim on alati täis särtsu ja teotahet. Kõik, kellega oleme kokku puutunud, on alati olnud sõbralikud, professionaalsed ning tulemustele orienteeritud. Äärmiselt lihtne on olnud koostööd teha. Soovitame koostööd kõigile ettevõttetele, kel on vajadus välismaalt värvata või aidata välismaalastel Eestisse kolida. ”
Ene Krinpus
HR manager, Magnetic MRO

Pere jaoks

Kaaslaste programm

Korraldame kuuenädalast tasuta programmi Eestisse kolinud välisspetsialistide partneritele, et aidata neil tööd või muud erialast rakendust leida. Kohtumised toimuvad Eesti Rahvusvahelises majas.

SEE MORE

Karjäärinõustamine

Personaalne karjäärinõustamine aitab välismaalasel planeerida oma karjääri ja erialast arengut Eestis. Välismaalane saab ülevaate Eesti tööturust ja soovitusi edukaks töö leidmiseks. Broneeri kohtumine veebis.

SEE MORE
mail
Püsi uudistega kursis!

Liitu Work in Estonia tööandjatele mõeldud uudiskirjaga, et püsida kursis uudistega ja saada teavitusi uutest kasulikest materjalidest.

sign me up

Võta ühendust

Grete Soares de Camargo

Grete Soares de Camargo

Work in Estonia projektijuht
employers@workinestonia.com +3726279728

Stay updated with our news!
Sign up for our companies newsletter and get news and useful materials delivered to your inbox once a month.
SIGN ME UP
Back to top

Antud veebileht kasutab küpsiseid. Lehe sirvimisel või teate sulgemisel nõustute automaatselt küpsiste kasutamisega. Küpsistest saate loobuda iga aeg muutes oma kasutatava seadme seadeid ning kustutades küpsised. Lähemalt meie veebilehe küpsistega saate tutvuda siit