Chatbot

6 põhjust, miks kaaluda oma ettevõttesse välismaalasest spetsialisti kaasamist

  1. Välisspetsialisti palkamine aitab leida osavaid ja andekaid inimesi, eriti kui Sinu valdkonnas on tööjõupuudus. Sedasi on võimalik ettevõttesse tuua väärtuslikke teadmisi, mida kohalike töötajate seas ei leia. Värvates tööjõudu lisaks Eestile ka välismaalt on kandidaatide valik laiem ning tõenäosus leida tööle kõrgema kompetentsiga spetsialist on suurem.
  2. Eri kultuuritausta ja -kogemusega välismaalasest töötajad võivad innustada uuenduslikkust ning toetada tootlikkuse kasvu.
  3. Välisspetsialist on lisaks kõrgele erialasele kvalifikatsioonile ka motiveeritud ning pühendunud töötaja ja tiimiliige. Ta on teinud kaalutletud otsuse Eestisse tööle asuda ning valmis selleks läbima põhjaliku ja aeganõudva siirdeprotsessi, teisisõnu valmis siduma end pikemalt ühe kindla töö- ja elukohaga.
  4. Su töötajaskonna probleemide lahendamise oskused paranevad ja muutuvad loomingulisemaks. Uuringute kohaselt on meeskondadel, millel on erinev kultuuriline, etniline, sooline ning usuline taust, 33% suurem tõenäosus ettevõtte kasumit suurendada, mitmekesine juhtkoht tõstab tõenäosuse suisa 43%-ni.
  5. Tänu mitmekesistele oskustele ja kogemustele saad pakkuda üleilmsetele klientidele suurepärast teenust. Kaasates tippspetsialisti riigist, kuhu ettevõte soovib siseneda või haaret laiendada, aitab ta jagades olemasolevaid teadmisi, kontakte, praktikaid ning keelelis-kultuurilist tuge.
  6. Su töötajate võõrkeelte oskused paranevad.

 

Soovid alustada välismaalt spetsialisti värbamisega? Vaata lähemalt Work in Estonia teenuseid ettevõtetele – oleme sel teekonnal hea meelega abiks.

This website uses cookies. By continuing to browse this webpage or closing this notice, you consent to the use of cookies. You may opt-out of your consent at any time by changing the settings of the device you are using and deleting your saved cookies. Have a look at our cookie policy.