Chatbot

WIE tulemused

Sisukord:

Tulemused

WIE klientidena on defineeritud inimesed, kes saabuvad Eestisse tööle tippspetsialistina, töötama iduettevõttes või töötama eksperdina/konsultandina. Ülejäänud (ehk muu) moodustavad inimesed, kellel on muudel põhjustel antud tööload (vt ka Välismaalaste seadus). Andmed pärinevad PPA-lt

Täiendavad mõõdikud

Majandusmõjude prognoosi aluseks on CentARi ja PRAXISe koostatud analüüs IT ja loodus- ning täppisteaduste valdkondade tippspetsialistide töötamise mõjust Eesti riigi riigieelarvele. Uurimus valmis 2020. aastal.

Veebikülastajad riigiti ja Rahvusvahelise Maja eelbroneeritud nõustamised nõustatava kodakondsuse järgi

Ettevõtetele osutatud teenused

 

Lõppenud meede | Välisvärbamise toetus

Täpsemalt saab lugeda siit

This website uses cookies. By continuing to browse this webpage or closing this notice, you consent to the use of cookies. You may opt-out of your consent at any time by changing the settings of the device you are using and deleting your saved cookies. Have a look at our cookie policy.